Close

Raport Ordo Iuris

Persecution of Christians:

Time to React to Genocide


KARINA WALINOWICZ, OLAF SZCZYPIŃSKI,
JANUSZ ROSZKIEWICZ

Raport

Persecution of Christians:

Time to React to Genocide


SPIS TREŚCI


III. POSSIBLE ACTION TOWARDS ENABLING MORE
EFFICIENT PROSECUTION OF ‘ISIS’ CRIMES

CONCLUSIONS

PROPOSED DRAFT RESOLUTION OF THE SECURITY
COUNCIL ON CHRISTIAN PERSECUTIONI. THE PERSECUTION OF CHRISTIANS – GENERAL
CAUSES, SELECTED FACTS, LEGAL QUALIFICATION

Redakcja naukowa

Aleksander Stępkowski

Joanna Banasiuk


II. CHANCES FOR EFFECTIVE CRIMINAL PROSECUTION

INTRODUCTION


KARINA WALINOWICZ, JANUSZ ROSZKIEWICZ, OLAF SZCZYPIŃSKI

ANNEX | So far adopted legal measures in the field of Christian persecution


KARINA WALINOWICZ, MARCIN RAU

Dlaczego powstał raport?

Badania wykazują, że chrześcijanie nadal są najbardziej prześladowaną grupą na świecie. W 2015 roku aż 105 tysięcy chrześcijan zostało zabitych z powodu swojej wiary. W następnym roku około 90 tysięcy straciło życie z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Nie ma dnia, abyśmy nie usłyszeli o krytycznej sytuacji chrześcijan w różnych miejscach świata. Fenomen ten, który można by poprawnie nazwać chrystianofobią, przybiera różne formy, włączając w to akty ludobójstwa.

Temat prześladowania chrześcijan poruszany jest na wielu narodowych i międzynarodowych forach. Jednak nadal możemy zauważyć brak kompleksowej analizy prawnej sytuacji tej określonej grupy religijnej.

Raport ten ma na celu wypełnienie tej luki poprzez dostarczenie metodycznego studium prawnego dotyczącego zarówno Unii Europejskiej, jak i szczebla światowego.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wierzy, że wyniki raportu przyczynią się do lepszego prawnego zrozumienia stanu faktycznego i pomogą wyróżnić środki natury prawnej, które można podjąć, aby polepszyć los prześladowanych chrześcijan.
Chcemy dotrzeć z tezami naszego raportu do możliwie szerokiego kręgu odbiorców zagranicznych.


Oznacza to wiele podróży międzynarodowych oraz liczne spotkania osobiste.


Potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego.

Wesprzyj działania InstytutuFundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa


Rachunek bankowy dla darowizn w PLN: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

Copyright © 2017 Ordo Iuris